Wykładowcy Filmy i kursy na
3 poziomach
Mobilność Dostępność 24/7 Kursy i kategorie Kanały i filmy Punkty edukacyjne
Dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Dr n. wet. Wojciech Hildebrand, specjalista chorób psów i kotów, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu z 1994 r. W latach 1994-2014 pracował jako ordynator w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obszar zainteresowań zawodowych: choroby wewnętrzne psów i kotów, diagnostyka laboratoryjna a przede wszystkim onkologia ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii.
W latach 2010 i 2011 odbył staże zagraniczne w specjalistycznych weterynaryjnych ośrodkach onkologicznych w Holandii (Terneuzen) i na Słowenii (Postojna).
Członek ESVONC, Przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Autor i współautor wielu publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich a także podręczników akademickich. Redaktor naczelny „Weterynarii w Praktyce” Od 2005 roku aktywnie działa w samorządzie lekarsko-weterynaryjnym.
W 2014 otworzył we Wrocławiu Przychodnię Weterynaryjną NeoVet , której jest współwłaścicielem.

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 2004 roku, a w 2010 obroniła pracę doktorską, w której oceniała przepływ krwi w naczyniach wewnątrznerkowych. W 2013 zdał egzamin z radiologii we Wrocławiu.
Udziela konsultacji z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej i dopplerowskiej w mazowieckich przychodniach weterynaryjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty w całym kraju. Publikuje w czasopismach branżowych.

Lek. wet. Aleksandra Maluta

Lek. wet. Aleksandra Maluta

Lek. wet. Aleksandra Maluta ukończyła wydział weterynarii SGGW w Warszawie w 2001 roku. Specjalizuje się w opiece nad zwierzętami egzotycznymi. Odbyła staż w Klinice Chorób Ptaków, Gadów i Małych Ssaków na Wydziale Weterynarii w Brnie pod opieką prof. Knotka.
W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES w Poznaniu. W 2004 r. odbyła staż w Zoologische Garden w Berlinie. W 2005 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych. Bierze udział w zagranicznych konferencjach poświęconych medycynie zwierząt dzikich i egzotycznych. Jest autorką publikacji, artykułów i książek o zwierzętach nieudomowionych. Współpracuje z TVP przy realizacji programów dydaktycznych dla dzieci poświęconych zwierzętom.
Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Terrarystycznego, w którym pełniła funkcję prezesa. Jako ekspertka brała udział w akcji organizowanej przez WWF pt. "Nie kupuj zwierząt z przemytu". Współpracuje z ogrodami zoologicznymi.
Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających lekarzy weterynarii ARAV, AEMV.
Posiadaczka dwóch psów: owczarków środkowoazjatyckich, kotki rasy devon rex, kilku węży, żółwi i pary jeży białobrzuchych, gekonów i oposa krótkoogonowego.
Właścicielka Przychodni Weterynaryjnej i Szpitala Zwierząt Egzotycznych OAZA.

Dr n. wet. Łukasz Matyszczak

Dr n. wet. Łukasz Matyszczak

dr n. wet. Łukasz Matyszczak, absolwent wrocławskiej Akademii Rolniczej z 2004. W trakcie studium doktoranckiego wykładał na swojej Alma Mater. W 2008 roku obronił pracę doktorską ( już na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu) i skończył trzyletni kurs specjalizacyjny z chirurgii małych zwierząt. Stale pogłębia wiedzę, zwłaszcza z chirurgii miękkiej i twardej na kursach i konferencjach.

W maju 2014 roku otworzył całodobowe Centrum Weterynaryjne AlfaVet w Lubinie. Współpracuje z wrocławskimi lecznicami jako chirurg.

Dr n. wet. Piotr Wilkołek

Dr n. wet. Piotr Wilkołek

Dr n. wet. Piotr Wilkołek, absolwent Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie z 1999 roku. W latach 1999-1995 pracował jako asystent naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej. Od 2005 pracuje tu jako adiunkt.
W 2004 roku obronił pracę doktorską pt „Badania nad kontaktowymi właściwościami uczulającymi pochodnych tioamidów u świnek morskich”.
W 2004 zrobił specjalizację z chorób psów i kotów. W 2010 roku odbył staż w University of Edinburgh.
Opiekun koła naukowego oraz badań wykonywanych przez studentów Sekcji dermatologów weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Najważniejsze publikacje: „Zarys Dermatologii Koni”, „Wygrać z atopią. Zasady rozpoznawania i leczenia atopowego zapalenia skóry u psów, kotów i koni”, „Choroby tarczycy u psów” „Pięciotomowy atlas dermatologiczny”.

Dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

Dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

Dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska - ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2007, w 2010 obroniła pracę doktorską „Analiza zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w badaniu gazometrycznym krwi żylnej psów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia”.
Odbywała staże w klinice małych zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bolonii, prywatnych klinikach w Rzymie i Chemainus w Kanadzie. Brała udział w szkoleniach ECVIM i EVECCS.
Pracuje jako adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, prowadzi zajęcia na studiach polsko- i anglojęzycznych. Wykłada na Podyplomowych Studiach Specjalizacyjnych Choroby Psów i Kotów. Bierze udział w konferencjach weterynaryjnych (m.in. VetForum, Akademia Po Dyplomie - Weterynaria), jako wykładowca i moderator. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych oraz współautorką podręcznika ”Chirurgia Małych Zwierząt” pod redakcją prof. Marka Galanty.
Zajmuje się tłumaczeniami symultanicznymi na konferencjach weterynaryjnych (z języka włoskiego i angielskiego) oraz tłumaczeniami artykułów i książek weterynaryjnych.
Główne zainteresowania: szeroko pojęta intensywna terapia i stany nagłe psów i kotów, a z konkretnych zagadnień: anestezjologia i leczenie bólu, toksykologia, neurologia oraz zakażenia i ich komplikacje, takie jak posocznica.

Dr  n. wet. Jarosław Mazur

Dr n. wet. Jarosław Mazur

Dr n. wet. Jarosław Mazur studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1991 roku. Jeszcze w trakcie studiów zaczął wykładać w Katedrze Prewencji i Immunologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1994 pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych AR.
W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych.
W 2000 roku zdobył tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów.
Wykłada zagadnienia dotyczące prowadzenia hodowli kotów, różnic w stosunku do psów, problemów dotyczących poszczególnych ras, programów profilaktycznych w hodowlach kotów na studiach specjalizacyjnych na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W dolnośląskich szkołach propaguje wiedzę o przyrodzie.
Wśród hodowców kotów rasowych zrzeszonych w Felis Polonia prowadzi wykłady specjalistyczne.
Od 1992 roku prowadzi własną praktykę weterynaryjną, współpracuje z ośrodkami akademickimi, publikuje w pismach fachowych i popularnonaukowych.
Członek: PSLWMZ, ISFM, CCW Cat Club Wroclaw – Felis Polonia

Jego pasją są: koty rasowe (od 1989r prowadzi własną hodowlę) i ohiki (drób ozdobny).

Zgłoś sugestię/błąd