REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VET STUDY CENTRE                                   
     

I. 
DEFINICJE.
 
1.       Serwis - serwis internetowy www.vetstudycentre.com, którego właścicielem jest VET STEPS LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii; adres: Suite Ows Central House, High Street, Ongar, Essex, CM5 9AA, Company number 07273016, VAT number 177242008.
2.       Administrator Serwisu -  VET STEPS LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii; adres: Suite Ows Central House, High Street, Ongar, Essex, CM5 9AA, Company number 07273016, VAT number 177242008.
3.       Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna posiadająca tytuł magistra z dziedziny medycyny weterynaryjnej lub będąca w trakcie studiów na uczelni wyższej na ww. kierunku, wykorzystująca Serwis do umieszczania i udostępnia Materiałów, jak też korzystająca z narzędzi umożliwiających wymianę treści w Serwisie. Do uzyskania statusu Użytkownika Serwisu konieczne jest założenie Konta Użytkownika, podając stosowne dane, kreując login Użytkownika oraz ustanowienie hasła  dostępu do Konta Użytkownika.
4.       Konsument – Użytkownik Serwisu dokonujący czynności prawnej związanej z nabyciem Materiałów dostępnych w Serwisie przez Administratora, nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.       Konto Użytkownika - wydzielona dla Użytkownika przestrzeń aktywności w Serwisie, gdzie są gromadzone i prezentowane informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika będzie zawierało Materiały udostępnione przez Użytkownika.
6.       Partner Serwisu www. – użytkownik serwisu korzystający z serwisu w sposób komercyjny na podstawie odrębnej umowy zawartej z administratorem serwisu po zaakceptowaniu przez niego oferty, o której mowa w pkt. II. 6 niniejszego regulaminu.
7.       Panel Partnera Serwisu – indywidualny interfejs dostępny dla partnera serwisu umożlwiający współpracę z administratorem serwisu w oparciu o umowę, o której mowa w pkt. I. 5 niniejszego regulaminu.
8.       Komentarze - opinie użytkownika serwisu dotyczące zamieszczonych w serwisie materiałów, zatwierdzone przez administratora serwisu w ciągu 24 godzin od ich dodania przez użytkownika serwisu. Treści komentarzy są jawne dla pozostałych użytkowników serwisu i są przyporządkowane do konta użytkownika serwisu.
9.       Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki,  pliki multimedialne i programy oraz inne treści i linki zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika na serwerach Administratora Serwisu, wytwarzane i dostarczane Użytkownikowi Serwisu w postaci cyfrowej. Materiały mogą być zabezpieczane technologią Micorsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika.  Materiały w żaden sposób nie stanowią instruktarzu zawodowego dla Użytkowników Serwisu, stąd Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekt i ewentualną szkodę w wyniki skorzystania przez Użytkowników Serwisu z treści Materiałów dla celów zawodowych.
10.   Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zamieszczanie reklam w serwisie przez administratora serwisu.
11.   Regulamin Serwisu www.vetstudycentre.com – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu dostępny dla Użytkowników Serwisu w każdym momencie korzystania z Serwisu pod adresem http://www.vetstudycentre.com/regulamin. Użytkownicy Serwisu akceptują Regulamin, Politykę prywatności, Politykę Cookies, poprzez dokonanie potwierdzenia akceptacji w odpowiednich polach w trakcie rejestracji Konta Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu i Polityki prywatności w całości.
12.   Polityka prywatności Serwisu www.vetstudycentre.com – dostępny w Serwisie pod adresem htttp://www.vetstudycentre.com/polityka prywatności spis zasad dotyczących prywatności Użytkowników, w szczególności zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Serwisu.
13.   Polityka cookies  Serwisu www.vetstudycentre.com – sposób zarządzania danymi informatycznymi, w tym plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
14.   Regulamin VetsApp.pl – Regulamin dostępny pod adresem http://www.vetsapp.pl/regulamin. Użytkownicy akceptują Regulamin, Politykę prywatności VetsApp.pl, Politykę Cookies VetsApp.pl, poprzez dokonanie potwierdzenia akceptacji w odpowiednich polach w trakcie rejestracji Konta Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej VetsApp.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika w całości Regulaminu VetsApp.pl, Polityki prywatności VetsApp.pl i Polityki Cookies VetsApp.pl.
15.   Polityka prywatności VetsApp.pl – dostępny pod adresem htttp://www.vetsapp.pl/polityka prywatności,  spis zasad dotyczących prywatności Użytkowników Aplikacji, w szczególności zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
16.   Polityka cookies VetsApp.pl – dokument określający sposób zarządzania danymi informatycznymi, w tym plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu mobilnym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji Mobilnej VetsApp.pl.
17.   Regulamin Świadczenia Usług „PayU” – regulamin, na podstawie którego użytkownik serwisu może za pośrednictwem operatora płatności tj.  Pay U S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495 dokonywać płatności związanych z korzystaniem z serwisu. Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf. Użytkownik serwisu chcąc dokonać płatności w systemie PayU zobowiązany jest do zaakceptowania ww. regulaminu. Operator płatności PayU zapewnia natychmiastowy transfer płatności, a tym samym dostęp do wykupionych za jego pośrednictwem materiałów, za które płatność została uiszczona. Operator zapewnia dokonywanie płatności w następujących formach płatności:  za pomocą kart płatniczych, (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), przelewów elektronicznych (PayU Express, przelewy bezpośrednie, przelewy tradycyjne). Dostępne są również dodatkowe usługi ułatwiające proces zakupowy takie jak Raty PayU oraz Konto PayU.
18. Umowa z użytkownikiem serwisu PayPal – umowa, której treść dostępna jest pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full  na podstawie, której użytkownik serwisu może za pośrednictwem operatora  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 dokonywać płatności związanych z korzystaniem z serwisu. Użytkownik serwisu chcąc dokonać płatności w systemie PayPal zobowiązany jest do zaakceptowania ww. regulaminu. Operator płatności PayPal zapewnia natychmiastowy transfer płatności, a tym samym dostęp do wykupionych za jego pośrednictwem materiałów, za które płatność została uiszczona. Operator zapewnia dokonywanie płatności w następujących formach płatności:  za pomocą kart płatniczych, (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), przelewów elektronicznych (PayU Express, przelewy bezpośrednie, przelewy tradycyjne). Dostępne są również dodatkowe usługi ułatwiające proces zakupowy takie jak Raty PayU oraz Konto PayU.
19.   Sposób porozumiewania się z Administratorem – Użytkownik Serwisu może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, poczty elektronicznej e-mail (info@vetstudycentre.com), telefonicznie 780 104 204.   Urządzenia interoperacyjne Użytkownika Serwisu – dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników Serwisu na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.  Obowiązkiem Użytkownika Serwisu przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 
                                                          II.DZIAŁALNOŚĆ SERWISU VET STUDY CENTRE
 
1.        Działalność Serwisu  ma charakter w szczególności dydaktyczny, opiniotwórczy, jak też komercyjny umożliwiający jego Użytkownikom zapoznanie się z dostępną w Serwisie wiedzą zawartą w dostępnych na nim Materiałach i wymianę doświadczeń z zakresu medycyny  weterynaryjnej. Wymianę doświadczeń w Serwisie Administrator umożliwia Użytkownikom min. poprzez możliwość tworzenia blogów, for dyskusyjnych oraz poprzez inne narzędzia przeznaczone do wzajemnej komunikacji Użytkowników pozwalające na wyrażanie opinii i spostrzeżeń dotyczących medycyny weterynaryjnej.
2.   Administrator Serwisu nie pobiera od Użytkowników Serwisu opłat za korzystanie z Serwisu, z wyłączeniem odpłatności za oznaczone jako płatne, filmy szkoleniowe.
3.   Administrator serwisu korzysta z otwartej, bezpłatnej licencji na korzystanie z czcionki o nazwie DOSIS, w której prezentowane są literalne treści zamieszczone w serwisie.
4.   Administrator serwisu umożliwia dostarczenie cyfrowego przekazu materiałów (audio,  video, dane) w czasie rzeczywistym na podstawie posiadanej licencji na oprogramowanie encoding.com.
5.  Administrator Serwisu jest uprawniony do zamieszczania reklam w Serwisie, widocznych dla Użytkowników, na co wyrażają oni zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
6.   Administrator Serwisu jest uprawniony do zaproponowania Użytkownikowi odpłatności za zamieszczone przez niego w Serwisie materiały na podstawie oferty przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub przez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem. Oferta będzie zawierała wszelkie szczegóły dotyczące współpracy i będzie kierowana do Użytkowników, których materiały będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymanie ww. oferty.
 
                                                          III.KORZYSTANIE Z SERWISU VET STUDY CENTRE
 
1.  Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem jak też dokumentami powołanymi w pkt. I. 11-15. Korzystanie z Serwisu  wymaga rejestracji Konta poprzez podanie zgodnych z prawdą danych osobowych. Rejestracja Konta jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i dokumentów powołanych w pkt. I. 11-15.  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rejestracji. Dokonując rejestracji Użytkownik za pośrednictwem swojego Konta i przynależnego do niego loginu i hasła uzyskuje automatyczny dostęp do korzystania z Aplikacji VetsApp.pl uzyskując status Użytkownika tej Aplikacji na prawach wskazanych w Regulaminie Serwisu VetsApp.pl, Polityki Prywatności VetsApp.pl, oraz Polityki Cookies VetsApp.pl co Użytkownik akceptuje z chwilą rejestracji Konta w Serwisie.
2.   Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w granicach obowiązującego prawa, jest uprawniony do:
a)   przeglądania wszelkich treści prezentowanych w Serwisie,
b)   zamieszczania w Serwisie Materiałów,
c)   zamieszczania komentarzy dotyczących Materiałów zamieszczanych przez siebie i innych Użytkowników,
d)  zamieszczania na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, portalach i serwisach internetowych  i rozpowszechniania via e-mail linków do poszczególnych stron Serwisu, w tym także do poszczególnych Materiałów, o ile nie narusza to obowiązującego w przestrzeni internetowej prawa i jest pożądane przez jej społeczności będące  odbiorcami takich komunikatów Użytkownika,
3.    Konto Użytkownika nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora, w tym Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie reklam i ofert handlowych, ani kojarzyć poprzez Serwis partnerów handlowych.
4.   Użytkownik zamieszczając Materiały w Serwisie ponosi odpowiedzialność prawną, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z udostępnianiem i rozpowszechnianiem zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Materiałów.
5.   Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Konta Użytkownika w każdym czasie, klikając w odpowiedni zakładkę w ustawieniach Konta Użytkownika lub wysyłając e-mail na adres e-mail info@vetstudycentre.com  z wnioskiem o usunięcie jego danych z Serwisu przez Administratora. Wraz z rezygnacją z konta użytkownik serwisu traci dostęp do wykupionych w serwisie uprzednio treści.
6.  Użytkownik zamieszczając w Serwisie materiały, oświadcza, że są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz, że Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia do zamieszczanych materiałów, włącznie z autorskimi prawami majątkowym i innymi prawami własności intelektualnej obejmującymi prawo do ich publikowania i rozpowszechniania w internecie.
7.  Użytkownik zamieszczając materiał w serwisie oświadcza, że posiada zgodę do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej uwidocznionej w Materiale.
8.   Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Materiały, które zamieścił w Serwisie.
9.   Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i pozwoleń.
10. Za skutki działań Użytkownika wynikające z zamieszczenia w Serwisie Materiałów odpowiada Użytkownik. Tym samym w przypadku wystąpienia osób trzecich do Administratora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Użytkownik w przypadku zasadności takiego żądania zobowiązany jest zadośćuczynić osobom trzecim i ponieść wszelkie koszty Administratora, jakie poniósł w związku żądaniami wysuniętymi przez osoby trzecie, w tym w szczególności koszty postępowań sądowych i kosztów obsługi prawnej Administratora. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Administratorowi przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest przystąpić do niniejszego postępowania w charakterze interwenienta ubocznego, na pierwsze wezwanie Administratora.
11.   Użytkownik, w czasie utrzymywania Konta w Serwisie, jak też w przypadku jego usunięcia, niezależnie od przyczyn, a także w przypadku modyfikacji Materiałów przez Użytkownika stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę w zakresie korzystania z zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Materiałów.
12.  W związku z treścią pkt 10, Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie:
a)  prawa rozpowszechniania zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub  części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także, poprzez sieć Internet i inne systemy informatyczne, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub części). Powyższe uprawnienie Administratora dotyczy także utworów modyfikowanych, także co do formatu. Administrator posiada prawo do modyfikacji utworów
b) prawa publicznego wykonania zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór ich wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium oraz prawa innego publicznego udostępnienia. Powyższe uprawnienie Administratora dotyczy także utworów modyfikowanych, także co do formatu. Administrator posiada prawo do modyfikacji utworów
c)  prawa publikacji zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór w Serwisie oraz innych serwisach lub stronach internetowych i innych publikatorach ( telewizja, gazety) w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach. Powyższe uprawnienie Administratora dotyczy także utworów modyfikowanych, także co do formatu. Administrator posiada prawo do modyfikacji utworów
d)  prawa tłumaczenia zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór, ich przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub części),
e)  prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub części) dowolnymi środkami i techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
f)  prawa dokonywania opracowań zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
g)   prawa do modyfikowania ze względów technicznych i funkcjonalnych według uznania Administratora zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Materiałów stanowiących utwór, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu.
h)  prawa tłumaczenia zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów stanowiących utwór, ich przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub części),
i)   prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie.
13.   Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Administratora z chwilą umieszczenia utworów w Serwisie przez Użytkownika.
14.   Użytkownik korzystając z serwisu i umieszczając w nim Materiały zezwala Administratorowi na wykonywanie na zasadach wskazanych w pkt 10 i 11 powyżej przez Administratora autorskich praw zależnych do opracowań Materiałów  stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) . Niniejsze zezwolenie nie wygasa pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek, niezależnie z jakich przyczyn by to nastąpiło.
15.  Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać w jakiejkolwiek formie osobistych praw autorskich w odniesieniu do wszelkich Materiałów zamieszczonych w serwisie i rezygnuje z wykonywania z tego tytułu jakichkolwiek przysługujących mu uprawnień wobec Administratora innych Użytkowników Serwisu i osób trzecich.
16.  Płatności związane z korzystaniem z serwisu dokonywane będą przez użytkownika serwisu na podstawie indywidualnie zaakceptowanego przez niego Regulaminu Świadczenia usług „PayU” (Konto PayU) lub Umowy z użytkownikiem serwisu PayPal.
17.  Koszty porozumiewania się z Administratorem za pomocą środka porozumiewania się na odległość wynoszą aktualną stawkę stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego Użytkownika Serwisu, z którym zawarł on umowę.
18. Administrator zapewnia natychmiastowe spełnienie świadczenia polegające na możliwości odtworzenia Materiałów, nabytych przez Użytkownika Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu.
19.   Użytkownik Serwisu będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy (nabycia Materiału) wraz z dostępem do Materiałów dostępnych w Serwisie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
a)    w przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik będący Konsumentem powinien zamknąć stronę www Serwisu.
b)   w przypadku Usługi świadczonej odpłatnie, Użytkownik Serwisu będący Konsumentem przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: VET STEPS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; adres: al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa o treści:
 „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Materiału w formie treści cyfrowej o nazwie............. nabytego w dniu.............: Imię i nazwisko Użytkownika Serwisu: Użytkownika Serwisu: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.
20.   Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik Serwisu będący Konsumentem  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został  poinformowany o odstąpieniu od umowy.
21.   Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu dotyczącej odpłatnego nabycia Materiałów dostarczonych Użytkownikowi Serwisu będącemu Konsumentem w formie treści cyfrowych w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu będącemu Konsumentem,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem uzyskania przez Użytkownika Serwisu dostępu do nabytego Materiału.
 
                       IV.OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU VET STUDY CENTRE. ODPWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, prawa Administratora i dóbr osobistych osób trzecich.
2.  Zabrania się:
a)  umieszczania materiałów i komentarzy w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, nie związane z działalnością Serwisu, jak też naruszające dobra osobiste osób trzecich i innych użytkowników,
b) pobierania, emitowania lub remitowania za pomocą jakichkolwiek środków oraz innego publicznego udostępnienia Materiałów zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody udzielonej przez Administratora,
c)  naruszania praw autorskich osób trzecich i innych użytkowników po przez zamieszczanie w Serwisie Materiałów bez posiadania ku temu stosownych uprawnień,
d)  rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści rażąco naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne,
e)  zakładania kont fikcyjnych,
f)  utrudniania innym Użytkownikom korzystania Serwisu,
g)  zamieszczania w Serwisie treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,
h)  zamieszczania w Serwisie ofert handlowych  i towarzyskich.
3.  Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Administratora, skutkować ostrzeżeniem, częściowym lub całkowitym zablokowaniem Konta, usunięciem poszczególnych Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, wyłączeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
4.  Użytkownik podlega również odpowiedzialności karnej w przypadku gdyby jego działania wypełniały znamiona przestępstwa lub wykroczenia.
 
                                                       V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.
 
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
a)  skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika z winy Użytkownika,
b)  wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu w dozwolony sposób,
c)  szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Materiałów,
d)  szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
e)  wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę do Konta, usunięcie jego Materiałów, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcia Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami,
f)   za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,
g)  działania Użytkownika polegające na gromadzeniu danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem celem przetwarzania, w szczególności udostępnianie tych danych osobom nieupoważnionym.
2.   W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:
a)   okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
b)   natychmiastowego usunięcia Materiałów udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie lub ich części i likwidacji Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
c)   ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych Użytkowników,
d)   wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Serwisu,
e)  usunięcia Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
f)    przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie na inny podmiot.
 
 
                                                                    VI.DOSTĘPNOŚĆ DO SERWISU.
 
W każdym czasie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności strony internetowej/Serwisu z uwagi na fakt, iż mimo że Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność Serwisu, niekiedy ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia, funkcjonalność lub dostępność strony/Serwisu może być ograniczona. Administrator Serwisu zastrzega, że wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych zawartych w Serwisie. Z tego powodu Administrator Serwisu nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, niewystępowania problemów technicznych, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści, mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za wykorzystanie konta Użytkownika/Partnera przez osobę trzecią, której to swoje dane Użytkownik /Partner udostępnił. Administrator serwisu jest uprawniony bez konieczności uiszczania na rzecz użytkownika serwisu jakiejkolwiek rekompensaty do zaprzestania prowadzenia serwisu i likwidacji konta użytkownika serwisu w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa administratora serwisu, upadłości bądź zaprzestania prowadzenia przez administratora działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia serwisu.
 
 
                                                        VII.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I REKLAMACJE.
 
1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że Administrator Serwisu będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem http://www.vetstudycentre.com/polityka prywatności.
2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@vetstudycentre.com  lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. W wypadku, gdy treść reklamacji jest czytelna, Administrator Serwisu dołoży starań, aby rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Administratora Serwisu informacjami. Odpowiedź zostanie przesłana na adres Użytkownika podany w Serwisie lub przekazana w innej formie.
3. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 
                                                                                          VIII.PRAWO WŁAŚCIWE.

1.   W zakresie nie objętym niniejszymi Regulaminem i Polityką Prywatności stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2.  Spory pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem Serwisu dotyczące udostępniania Materiałów w formie treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
3.   Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
                                                                 IX.ZMIANA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 
1. Niniejszy Regulamin, jak też dokumenty wskazane w jego pkt. I 11-15, mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu. Brak zapoznania się ze zmianami lub brak ich akceptacji, powoduje niemożność korzystania z naszego Serwisu.
2.  Nowe postanowienia niniejszego Regulaminu, jak też dokumentów wskazanych w jego pkt. I 11-15,  będą obowiązywać po dacie publikacji zmian dostępnej dla użytkownika serwisu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji usunięcia jego konta z Serwisu.
3.  O każdej zmianie Administrator powiadomi Użytkowników co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
4. Zawiadomienie o zmianie treści niniejszego Regulaminu,  jak też dokumentów wskazanych w jego pkt. I 11-15,  może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, bądź przy logowaniu Użytkownika Serwisu na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu, Użytkownik Serwisu może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jak wniosek o likwidację konta Użytkownika Serwisu.
 
Regulamin ważny od: 26-12-2014 r.
Zgłoś sugestię/błąd